Onze diensten

Onze diensten

 • Opstellen schetsontwerp
 • Voorontwerp
 • Bestek en Aanbestedingsdocumenten
 • Offertevergelijking
 • Controle van uitvoering (Werfopvolging)
 • Oplevering
 • Risico analyse
 • Opmaken dossier gestructureerde bekabeling

Data Centers

Voorontwerp

 • Beschrijving v/d installaties met bijhorende schema's.

Aanbestedingsdocumenten

 • De nodige berekeningsnota's, schema's en ontwerptekeningen van de technische uitrustingen
 • Opmaken lastenboeken, meetstaten, bestekken.
 • Technische specificaties voor de technische uitrustingen
 • Lay-outplannen en samenvattende meetstaten
 • Gedetailleerde kostenraming
 • Opstellen aanbestedingsdossier

Offertevergelijking

 • Onderzoek en vergelijking van de inschrijvingen
 • Geargumenteerde adviezen verstrekken onder de vorm van een verslag.

Controle van uitvoering

 • Opvolgen van werfvergaderingen
 • Periodieke controle v/d uitvoering en de vordering der werken
 • Opmaken van een werfverslag na elk bezoek aan de werf.
 • Instructies aan de verantwoordelijke personen
 • Nazicht en goedkeuring van de vorderingsstaten van de aannemers.
 • Bespreking, nazicht en goedkeuring van supplementen ingediend door de aannemer, met gemotiveerd advies.
 • Einde der werken bekomen van “as build" dossier

Oplevering

Voorlopige oplevering

 • Controle van het geheel van uitvoering
 • Nazicht van de eindafrekening der werken

Definitieve oplevering

 • Controle van eventuele proeven gedurende de periode begrepen tussen de voorlopige en definitieve aanvaarding.

Project management

Voorontwerp

Het doel is om vergelijkende studie te maken van de verschillende technische oplossingen.

Het dossier zal o.a. volgende elementen bevatten

 • Voorwerp van de opdracht
 • Beschrijving van de installatie met bijhorende principe schema's
 • Een ruwe budgetraming
 • Uitvoeringstermijn van de studies en de werken

Bestek & aanbestedingsdocumenten

 • Opstellen van de nodige berekeningsnota's, schema's en ontwerptekeningen van de gestructureerde bekabeling.
 • Opmaken lastenboeken, meetstaten
 • Opmaken van gedetailleerde kostenraming
 • Opstellen aanbestedingsdossier

Controle v/d uitvoering

 • Opvolging der werken
 • Nazicht v/d berekeningsnota's, tekeningen, schema's, technische fiches in te dienen door aannemers.

Opmaken dossier gestructureerde bekabeling.

Dossier bestaat voornamelijk uit

 • Plannen “as build", zowel horizontale als verticale bekabeling op grondplan met aanduiding v/d aansluitpunten, plaatsing van de rack's.
 • Technische kokers, om de verschillende verdiepingen te verbinden